(* 1993)

Jsem 1. místopředsedkyní krajského sdružení Středočeský kraj a bývalá předsedkyně místního sdružení Benešov. Angažuji se v Krajském mediálním odboru a Krajském expertním týmu životní prostředí a zemědělství. Členkou Pirátů jsem od poloviny roku 2018. V roce 2020 jsem byla zvolena do středočeského zastupitelstva a stala se Radní pro životní prostředí a zemědělství.

Studovala jsem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem dokončila bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterský obor Botanika se zaměřením na cévnaté rostliny. Teď studuji doktorský program (v rámci své disertační práce se věnuji fylogenezi rodu kurkuma) a před zvolením do uvolněné funkce jsem pracovala v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích.

Piráty volím už dlouho, ale aktivně jsem se o ně začala zajímat po úspěchu volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Přes Pirátský guláš pro potřebné a akci Ukliďme Česko se jsem se dostala k osobnímu zapojení ve straně. Velmi si cením toho, že Piráti nedělají jen politiku, ale také se věnují i potřebným a přírodě. Politiku bere jako nástroj, jak posunout svět směrem k lepším zítřkům.

Miluji přírodu, táhne mě to směrem k zero-waste. Pracovala jsem s dětmi v přírodovědném oddílu a vedla cvičení na Katedře botaniky PřF UK. Ráda hraji na kytaru, sem tam fotím a zajímám se o rekonstrukci historie.